เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

783 คน

 เมื่อวาน

1087 คน

 เดือนนี้

16945 คน

 ทั้งหมด

5058166 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        

 ประกาศกองทัพบก เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560   (update 9-3-60) 
  ยศ.ทบ. ขอขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560 จากวันที่ "1 เม.ย. 60" เป็น 
"5 เม.ย. 60"
  การแนะนำท่าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก   (update 9-3-60)
- การสอบสัมภาษณ์ 

 - ในวันทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การจอดรถของผู้ปกครอง กรุณานำไปจอดด้านหลังกรมยุทธศึกษาทหารบก (ฝั่งโรงเรียนเสนาธิการทหารบก) ทางเข้าด้านถนนพระราม 5 ตามแผนที่ 

ห้วงตั้งแต่วันที่ 25 – 28 พ.ย. 59 กคพบ.ยศ.ทบ. ได้ดำเนินการเก็บตัวคณะกรรมการออกปัญหาสอบ, พิมพ์ปัญหาสอบ (ต้นฉบับ), จัดทำปัญหาสอบ , สอบภาควิชาการ และการประมวลผล การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี จก.ยศ.ทบ., รอง จก.ยศ.ทบ. (2), เสธ.ยศ.ทบ., รอง เสธ.ยศ.ทบ. (2) และ ผอ.กคพบ.ยศ.ทบ. ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติโดยใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และรัดกุม (ดูภาพกิจกรรม)
 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com