เมนูหลัก

 
 

งานรับผิดชอบ

 
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 วันนี้

1884 คน

 เมื่อวาน

1399 คน

 เดือนนี้

3284 คน

 ทั้งหมด

3454496 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

 
 
 ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        

 

        

คำเตือน

    ตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และ นักเรียนนายสิบนั้น หน่วยได้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ดังนั้นหากตรวจพบว่าบุคคลใดที่กระทำการสอบโดยทุจริต ไม่ว่าจะลักษณะใดๆ ก็ตาม จะดำเนินคดีต่อผู้ทุจริตตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

   ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2559   
  ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2559  (update 14-12-58)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2559  (update 20-11-58)
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2559  (update 12-10-58)
                                                                          (รายละเอียดการสมัครออนไลน์) 
 (บัญชีตำแหน่งนายทหารประทวนสายงานสัสดี (ชกท.๐๗๕) (อัตรา ส.อ.) ที่ว่างบรรจุ ใช้เป็นตำแหน่งในการสอบคัดเลือก ฯ ปี 2559 (อย่างไม่เป็นทางการ)

 

   
  การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2558 ระหว่างตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. - 28 พ.ย.57
 แนะแนวนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2558    ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 25 พ.ย.57

 แนะแนวนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2558 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
การตรวจหลักฐานการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นนส.ทบ. ประจำปี 2558 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธิ์ ยศ.ทบ. 
 การรับสมัครเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2558 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธิ์  ยศ.ทบ.

คณะกรรมการตรวจสอบคุณวุฒิ และเอกสารการรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2558   การอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2558 รุ่น 42 ชุดที่ 1 
ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-28 ก.ค. 58 ณ. ศร.
 การอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2558 รุ่น 42 ชุดที่ 2 
ระหว่างวันที่ 2 - 31 ส.ค. 58 ณ. ศร.


 
 
 

  
 

 
 
 

>> กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  <<

>> โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109  E-mail : KASSAN_54@hotmail.com และ facebook : KASSAN2554@gmail.com <<