เมนูหลักงานรับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้

2150 คน

 เมื่อวาน

2914 คน

 เดือนนี้

41704 คน

 ทั้งหมด

4137567 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        

คำเตือน

    ตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และ นักเรียนนายสิบนั้น หน่วยได้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ดังนั้นหากตรวจพบว่าบุคคลใดที่กระทำการสอบโดยทุจริต ไม่ว่าจะลักษณะใดๆ ก็ตาม จะดำเนินคดีต่อผู้ทุจริตตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560    (update 11-11-59)
 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2560   (รายละเอียด) (update 6-10-59)
                                                                                             สมัครออนไลน์
                                         (สามารถเข้ามาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้หลักจากวันที่ 10 พ.ย. 59 เป็นต้นไป)

 

   
  การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2558 ระหว่างตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. - 28 พ.ย.57
 แนะแนวนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2558    ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 25 พ.ย.57

 แนะแนวนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2558 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
การตรวจหลักฐานการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นนส.ทบ. ประจำปี 2558 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธิ์ ยศ.ทบ. 
 การรับสมัครเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2558 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธิ์  ยศ.ทบ.

คณะกรรมการตรวจสอบคุณวุฒิ และเอกสารการรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2558   การอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2558 รุ่น 42 ชุดที่ 1 
ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-28 ก.ค. 58 ณ. ศร.
 การอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2558 รุ่น 42 ชุดที่ 2 
ระหว่างวันที่ 2 - 31 ส.ค. 58 ณ. ศร.


 
 
 
>> กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 <<

>> โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com และ facebook : KASSAN2554@gmail.com <<