เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

447 คน

 เมื่อวาน

841 คน

 เดือนนี้

25201 คน

 ทั้งหมด

6859464 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
 

การอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561    (update 21-6-61)
  - วิทยุราชการทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0461/317 ลง 21 มิ.ย. 61 เรื่องการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561 
- แบบฟอร์มใบรายงานตัว  
- บัญชีจัดสรรที่นั่งการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  ประจำปีงบประมาณ 2561  รุ่นที่ 45
- รุ่นที่ 45 (ชุดที่ 1)   
- รุ่นที่ 45 (ชุดที่ 2)   
 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com