เมนูหลัก



 งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

1652 คน

 เมื่อวาน

1498 คน

 เดือนนี้

13084 คน

 ทั้งหมด

8102606 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
 

การอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563    (update 10-6-63)
  - พิกัดสถานที่รับรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรมฯ (หอประชุม ศร.)  
  - วิทยุราชการทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0461/406 ลง 5 มิ.ย. 63 เรื่องการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 
- แบบฟอร์มใบรายงานตัว  
- บัญชีจัดสรรที่นั่งการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  ประจำปีงบประมาณ 2563  รุ่นที่ 47
- รุ่นที่ 47 (ชุดที่ 1)   
- รุ่นที่ 47 (ชุดที่ 2)   
ระบบรับรายงานตัวและอบรมนายทหารประทวน
เลื่อนฐานะฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประจำปีงบประมาณ 2563






 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  (Recruitment and Personnel Development Division)

41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037, 0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com