เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

5610 คน

 เมื่อวาน

7205 คน

 เดือนนี้

136033 คน

 ทั้งหมด

8435184 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        

แจ้งเตือน  ขณะนี้ได้มีบุคคลที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ทำการแอบอ้าง เรียกร้อง และหรือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบหรือการคัดสรรบุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามความจริง และมีการส่งข้อความหรือการกระทำอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ และบุคคล รวมทั้งกระทำการแอบอ้างเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้เข้ารับการสอบหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการสอบ  ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และฉ้อฉล อันส่งผลต่อความเชื่อถือ ต่อการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารบก และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์  ซึ่งขณะนี้กรมยุทธศึกษาทหารบก กำลังตรวจสอบ และติดตามผู้กระทำความผิดดังกล่าวอย่างเข้มงวด และจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด หากมีผู้ใดประสบพบเหตุดังกล่าว หรือมีผู้แอบอ้างติดต่อในกรณีดังกล่าวกรุณาแจ้งให้กรมยุทธศึกษาทหารบกทราบ
   บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกบุคคลตัวสำรอง (ทหารกองประจำการ) รายงานตัวทำสัญญา เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 6)      (update 15-6-63)
   บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกบุคคลตัวสำรอง (ทหารกองประจำการ) รายงานตัวทำสัญญา เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 5)      (update 5-6-63)
   บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกบุคคลตัวสำรอง (ทหารกองประจำการ) รายงานตัวทำสัญญา เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (เหล่า ร.)  ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 4)      (update 29-5-63)
   บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกบุคคลตัวสำรอง (บุคคลพลเรือน) รายงานตัวทำสัญญา เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 4)      (update 28-5-63 
   บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกบุคคลตัวสำรอง (ทหารกองประจำการ) รายงานตัวทำสัญญา เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 4)      (update 22-5-63)
   บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกบุคคลตัวสำรอง (ทหารกองประจำการ) รายงานตัวทำสัญญา เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (เหล่า ร.)  ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3)      (update 22-5-63)
   บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกบุคคลตัวสำรอง (บุคคลพลเรือน) รายงานตัวทำสัญญา เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3)      (update 22-5-63 
   บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกบุคคลตัวสำรอง (ทหารกองประจำการ) รายงานตัวทำสัญญา เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3)      (update 22-5-63)
   บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกบุคคลตัวสำรอง (ทหารกองประจำการ) รายงานตัวทำสัญญา เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (เหล่า ร.)  ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)      (update 22-5-63)
   บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกบุคคลตัวสำรอง (บุคคลพลเรือน) รายงานตัวทำสัญญา เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)      (update 15-5-63 
   บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกบุคคลตัวสำรอง (ทหารกองประจำการ) รายงานตัวทำสัญญา เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)      (update 15-5-63)
   บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกบุคคลตัวสำรอง (ทหารกองประจำการ) รายงานตัวทำสัญญา เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (เหล่า ร.)  ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)      (update 15-5-63)  หมายเหตุ คำชี้แจ้งเพิ่มเติม   
   บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกบุคคลตัวสำรอง (ทหารกองประจำการ) รายงานตัวทำสัญญา เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)      (update 10-5-63 
   บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกบุคคลตัวสำรอง (บุคคลพลเรือน) รายงานตัวทำสัญญา เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)      (update 8-5-63 
   ประกาศ ยศ.ทบ. เรื่อง ประกาศผลการสอบขั้นที่ 2 (รอบสุดท้าย) การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)      (update 7-5-63 
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อประสานงานกับ นนส.เหล่า ร. หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 44 จำนวน 72 ที่ยังไม่ได้ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญา      (update 25-4-63 
   คำชี้แจงการรายงานตัวทำสัญญาบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563      (update 17-4-63 
   ผู้ที่สอบได้หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งตัวจริง และตัวสำรอง ให้ยึดถือการปฏิบัติตามคำแนะนำท้ายประกาศผลสอบขั้นที่ 2 (รอบสุดท้าย) ทางเดียวเท่านั้น (update 16-4-63)
   ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่งอประกาศผลการสอบขั้นที่ 2 (รอบสุดท้าย) การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563      (update 9-4-63   
  1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  (พลเรือน)  บุคคลตัวจริง     บุคคลสำรอง    
   2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  (ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน)  บุคคลตัวจริง     บุคคลสำรอง    
  3. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร, อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน)       
   4. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ  (โควตานักกีฬา)     
    5. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ  (ทภ.1)      (ทภ.2)     (ทภ.3)      (ทภ.4)      (ร.31 รอ.)    
  หมายเหตุ  คำแนะนำการรับรายงานตัว ฯ
    1 นนส.ทบ. หลักสูตร 1 ปี  6 เดือน
  1.1 คำแนะนำการรับรายงานตัว      
   1.2 เบอร์โทรเวลามีปัญหา      
    1.3 ตัวอย่างหนังสือต่างๆ      
   2 นนส. เหล่า ร หลักสูตร 1 ปี 
  2.1 คำแนะนำการรับรายงานตัว นนส. เหล่า ร หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 44     
   2.2 หลักฐานการทำหนังสือรับรายงานตัวฯ    
    2.3 ผนวก ก     
     2.4 ผนวก ข     
     2.5 ผนวก ค     
     2.6 ผนวก ง     
   กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนแปลงแก้ไขการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3)     (update 30-3-63  
   กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนแปลงแก้ไขการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)     (update 30-3-63 
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่งอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ขั้นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2563      (update 10-3-63   
1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  (พลเรือน)     
  2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  (ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน)     
3. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร, อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน)       
  4. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ  (โควตานักกีฬา)     
 หมายเหตุ  คำแนะนำการสอบขั้นที่ 2   
บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบมรรถภาพร่างกายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563  (update 24-2-63 
1. ทดสอบในวันที่ 24 ก.พ. 63     
2. ทดสอบในวันที่ 25 ก.พ. 63     
  3. ทดสอบในวันที่ 26 ก.พ. 63     
  4. ทดสอบในวันที่ 27 ก.พ. 63     
  5. ทดสอบในวันที่ 28 ก.พ. 63     
  6. ทดสอบในวันที่ 2 มี.ค. 63     
   7. ทดสอบในวันที่ 3 มี.ค. 63     
   8. ทดสอบในวันที่ 4 มี.ค. 63     
   9. ทดสอบในวันที่ 5 มี.ค. 63     
   10. ทดสอบในวันที่ 6 มี.ค. 63     
คำแนะนำการทดสอบขั้นที่ 1 (ครั้งที่ 2)(การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563     (update 19-2-63 
กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)     (update 18-2-63 
กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)     (update 18-2-63 
 กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (สำหรับผู้มีความสามารถทางการกีฬา และความสามารถพิเศษอื่นๆ ) ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)(ครั้งที่ 1)     (update 18-2-63 
กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสมรรถภาพร่างกายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563    (update 14-2-63
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2563  
  โดยให้ผู้สมัครเตรียมข้อมูลเป็นไฟล์สำหรับการดาวน์โหลดเพื่อสมัครสอบฯ ดังนี้ 
1. รูปผู้สมัคร (สกุลไฟด์ .jpeg)   
2. ผลการเรียน (สกุลไฟด์ .pdf)  โดยมีข้อมูลทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
3. เอกสารทางทหาร สด.9, สด.8, สด.43, สด.3 (สกุลไฟด์ .pdf) โดยมีข้อมูลทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
 << คลิกสมัครออนไลน์ เหล่า ร. และสิทธินักกีฬา >>
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563  
 โดยให้ผู้สมัครเตรียมข้อมูลเป็นไฟล์สำหรับการดาวน์โหลดเพื่อสมัครสอบฯ ดังนี้
1. รูปผู้สมัคร (สกุลไฟด์ .jpeg)  
2. ผลการเรียน (สกุลไฟด์ .pdf)  โดยมีข้อมูลทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

3. เอกสารทางทหาร สด.9, สด.8, สด.43, สด.3 (สกุลไฟด์ .pdf) โดยมีข้อมูลทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

<< คลิกสมัครออนไลน์ นนส.ทบ. >>


 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  (Recruitment and Personnel Development Division)

41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037, 0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com