เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

117 คน

 เมื่อวาน

3479 คน

 เดือนนี้

12257 คน

 ทั้งหมด

7802261 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        

แจ้งเตือน  ขณะนี้ได้มีบุคคลที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ทำการแอบอ้าง เรียกร้อง และหรือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบหรือการคัดสรรบุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามความจริง และมีการส่งข้อความหรือการกระทำอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ และบุคคล รวมทั้งกระทำการแอบอ้างเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้เข้ารับการสอบหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการสอบ  ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และฉ้อฉล อันส่งผลต่อความเชื่อถือ ต่อการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารบก และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์  ซึ่งขณะนี้กรมยุทธศึกษาทหารบก กำลังตรวจสอบ และติดตามผู้กระทำความผิดดังกล่าวอย่างเข้มงวด และจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด หากมีผู้ใดประสบพบเหตุดังกล่าว หรือมีผู้แอบอ้างติดต่อในกรณีดังกล่าวกรุณาแจ้งให้กรมยุทธศึกษาทหารบกทราบ
   กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนแปลงแก้ไขการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3)     (update 30-3-63  
   กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนแปลงแก้ไขการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)     (update 30-3-63 
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่งอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ขั้นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2563      (update 10-3-63   
1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  (พลเรือน)     
  2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  (ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน)     
3. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร, อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน)       
  4. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ  (โควตานักกีฬา)     
 หมายเหตุ  คำแนะนำการสอบขั้นที่ 2   
บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบมรรถภาพร่างกายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563  (update 24-2-63 
1. ทดสอบในวันที่ 24 ก.พ. 63     
2. ทดสอบในวันที่ 25 ก.พ. 63     
  3. ทดสอบในวันที่ 26 ก.พ. 63     
  4. ทดสอบในวันที่ 27 ก.พ. 63     
  5. ทดสอบในวันที่ 28 ก.พ. 63     
  6. ทดสอบในวันที่ 2 มี.ค. 63     
   7. ทดสอบในวันที่ 3 มี.ค. 63     
   8. ทดสอบในวันที่ 4 มี.ค. 63     
   9. ทดสอบในวันที่ 5 มี.ค. 63     
   10. ทดสอบในวันที่ 6 มี.ค. 63     
คำแนะนำการทดสอบขั้นที่ 1 (ครั้งที่ 2)(การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563     (update 19-2-63 
กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)     (update 18-2-63 
กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)     (update 18-2-63 
 กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (สำหรับผู้มีความสามารถทางการกีฬา และความสามารถพิเศษอื่นๆ ) ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)(ครั้งที่ 1)     (update 18-2-63 
กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563     (update 14-2-63
กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสมรรถภาพร่างกายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563    (update 14-2-63
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2563  
  โดยให้ผู้สมัครเตรียมข้อมูลเป็นไฟล์สำหรับการดาวน์โหลดเพื่อสมัครสอบฯ ดังนี้ 
1. รูปผู้สมัคร (สกุลไฟด์ .jpeg)   
2. ผลการเรียน (สกุลไฟด์ .pdf)  โดยมีข้อมูลทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
3. เอกสารทางทหาร สด.9, สด.8, สด.43, สด.3 (สกุลไฟด์ .pdf) โดยมีข้อมูลทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
 << คลิกสมัครออนไลน์ เหล่า ร. และสิทธินักกีฬา >>
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563  
 โดยให้ผู้สมัครเตรียมข้อมูลเป็นไฟล์สำหรับการดาวน์โหลดเพื่อสมัครสอบฯ ดังนี้
1. รูปผู้สมัคร (สกุลไฟด์ .jpeg)  
2. ผลการเรียน (สกุลไฟด์ .pdf)  โดยมีข้อมูลทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

3. เอกสารทางทหาร สด.9, สด.8, สด.43, สด.3 (สกุลไฟด์ .pdf) โดยมีข้อมูลทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

<< คลิกสมัครออนไลน์ นนส.ทบ. >>


 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com