เมนูหลัก

 
 

งานรับผิดชอบ

 
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 วันนี้

159 คน

 เมื่อวาน

3288 คน

 เดือนนี้

104154 คน

 ทั้งหมด

1852386 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

 
 
 ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        

 
 กรมยุทธศึกษาทหารบก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2558
(ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 - วันที่ 30 มกราคม 2558)
ช่องทางการสมัครด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (ให้ผู้สมัครเลือกช่องทางการรับสมัคร)
ให้คลิกระบบการรับสมัคร แล้วชำระเงินตามช่องทางการรับสมัคร
-  
ธนาคารทหารไทย              -  ธนาคารกรุงไทย
สำหรับผู้สมัครมีความประสงค์ด้วยตนเองให้ซื้อใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัคร
ได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558) (update 9/12/57)
      ประกาศกรม ยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 2/57 (ครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2557 (update 22/11/57)
  ประกาศกรม ยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 2/57 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2557 (update 11/11/57)
 ประกาศกรม ยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 2/57 (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2557 (update 23/9/57)

  - บัญชีรายชื่อบุคคลพลเรือน (บุคคลสำรอง) 

 - บัญชีรายชื่อทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพราน
(บุคคลสำรอง) 

 
    ประกาศกรม ยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ผลัดที่ 1/57 (ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2557 (update 5/6/57)
                             - บัญชีรายชื่อบุคคลสำรองตามประกาศฯ
 
 ประกาศกรม ยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ผลัดที่ 1/57 (ครั้งที่ 3) และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (ครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2557 (update 28/5/57)
                            - บัญชีรายชื่อบุคคลสำรองตามประกาศฯ
 
ประกาศกรม ยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ผลัดที่ 1/57 (ครั้งที่ 2) และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2557 (update 20/5/57)
                            - บัญชีรายชื่อบุคคลสำรองตามประกาศฯ
 
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ผลัดที่ 1/57 (ครั้งที่ 1) และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2557 (update 8/5/57)
                            - บัญชีรายชื่อบุคคลสำรองตามประกาศฯ
ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2557 (update 10/4/57)
                            1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
                                 1.1 บุคคลพลเรือน
                                       - บุคคลตัวจริง
                                       - บุคคลตัวอะไหล่
                                       - คำแนะนำการปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
                                  1.2 พลทหารกองประจำการ
                                       - บุคคลตัวจริง
                                       - บุคคลตัวอะไหล่
                                        - คำแนะนำการปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
                             2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
                                        - บุคคลตัวจริง
                                        - บุคคลตัวอะไหล่
                                         - คำแนะนำการปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
     หมายเหตุ : มารายงานตัวเฉพาะผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง และตัวอะไหล่ เท่านั้น (ผู้ค้ำประกันไม่ต้องมา)
 
 
 
 
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2557 (update 14/3/57)
 - บุคคลพลเรือน และทหารกองประจำการต่างเหล่าทัพ  (บัตรประจำตัวสอบสีขาว)    
กำหนดการสอบในรอบที่สอง
คำแนะนำ
  - พลทหารกองประจำการ พลอาสาฯ และ อาสาสมัครทหารพราน  (บัตรประจำตัวสอบสีฟ้า) 
กำหนดการสอบในรอบที่สอง
คำแนะนำ
  - พลทหารกองประจำการ พลอาสาฯ อาสาสมัครทหารพราน และ ทหารกองหนุน  (บัตรประจำตัวสอบสีฟ้าและสีเหลือง)  
กำหนดการสอบในรอบที่สอง
คำแนะนำ
  
 

 
 
 

>> กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  <<

>> โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109  E-mail : KASSAN_54@hotmail.com และ facebook : KASSAN2554@gmail.com <<