เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

106 คน

 เมื่อวาน

2921 คน

 เดือนนี้

86932 คน

 ทั้งหมด

7097303 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        

ระเบียบ/คำสั่ง

การรับสมัครและสอบคัดเลือก

การรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ

  • ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยนักเรียนนายสิบทหารบก  พ.ศ.2547
- การรับบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบและสิทธิของนักเรียนนายสิบ
- การศึกษาของนักเรียนนายสิบ
- สิทธิเมื่อสำเร็จการศึกษา
- เบ็ดเตล็ด
- ความผิดปกติหรือความพิการซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบ
- รายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบ
- การพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนนายสิบ

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com