เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ

 

 คลังความรู้
 


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

1654 คน

 เมื่อวาน

4321 คน

 เดือนนี้

14678 คน

 ทั้งหมด

8916215 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564   (update 17-2-64)    
กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 2  
กลุ่มที่ 3  
กลุ่มที่ 4 
กลุ่มที่ 5  
กลุ่มที่ 6  
กลุ่มที่ 7  
กลุ่มที่ 8  
 หมายเหตุ : แผนผังสถานที่สอบ   
  แจ้งผู้เข้าสอบตรวจสอบสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 (แยกตามกลุ่มสอบ)  สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและรายละเอียดในการสอบฯ ได้ก่อนสอบ 3 วัน            (update 10-2-64)    
 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)  (update 9-2-64)    
หมายเหตุ : การแต่งกาย และการปฎิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด - 19   
   กรอกแบบประเมินฯ และพิมพ์เพื่อนำมายื่นที่จุดคัดกรอง หากผู้เข้าสอบไม่กรอกแบบประเมินฯ ไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบเด็ดขาด 

  แจ้งผู้สมัครสอบทุกท่าน เนื่องจากมีการเลื่อนการสอบฯ จากเดิม ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 64 เปลี่ยนเป็น ไม่มีกำหนด  และขอให้ติดตามข่าวสารการสอบฯ ทางเว็บไซต์อย่างใกล้ชิด (update 13-1-64)

 ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)  (update 12-1-64)   
  แจ้งผู้สมัครสอบทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 กรมยุทธศึกษาทหารบกขอเลื่อนการสอบคัดเลือกฯ  โดยไม่มีกำหนดขอให้ติดตามข่าวสารการสอบฯ ทางเว็บไซต์อย่างใกล้ชิด (update 6-1-64)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564  (update 25-11-63)   
ทบ.อนุมัติเปิดตำแหน่งสอบคัดเลือกฯ จำนวน 81 อัตรา    
- ระดับปริญญาตรี จำนวน 77 อัตรา 
    - ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 4 อัตรา  
คำแนะนำการสอบคัดเลือกฯ   
อนุผนวก  1  บัญชีรายชื่อโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการ
                                         ประกอบ ผนวก ค (การตรวจโรค และทดสอบจิเวช)
    
- สมัครออนไลน์ - 
แนวทางการตรวสอบคุณวุฒิการศึกษา กรณีคุณวุฒิไม่ตรงกับสาขา
หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิแนะนำให้สอบถามข้อมูลจาก กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร 0-2297-8106 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก โทร 0-2241-4068-9 ต่อ 89100, 89109  และ 0-2241-4037

 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  (Recruitment and Personnel Development Division)

41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037, 0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com