เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

60 คน

 เมื่อวาน

2215 คน

 เดือนนี้

87665 คน

 ทั้งหมด

7524819 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
                   
เทียบทางคุณวุฒิ สำนักงาน กพ.รับรองคุณวุฒิ ประเภทการรับรองคุณวุฒิ ในประเทศ ภาคเอกชน
รับรองคุณวุฒิ
ประเภทการรับรองคุณวุฒิในประเทศ

ภาคเอกชน

1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
3.มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
4.มหาวิทยาลัยเกริก
5.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
6.มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
7.มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
8.มหาวิทยาลัยชินวัตร 
9.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  
10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
11.มหาวิทยาลัยธนบุรี  
12.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
13.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
14.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  
15.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  
16.มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิค  
17.มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
18.มหาวิทยาลัยพายัพ
19.มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  
20.มหาวิทยาลัยภาคกลาง
21.มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
22.มหาวิทยาลัยโยนก  
23.มหาวิทยาลัยรังสิต  
24.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  
25.มหาวิทยาลัยราชธานี  
26.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
27.มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ 
28.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
29.มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
30.มหาวิทยาลัยสยาม 
31.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
32.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
33.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
34.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
35.มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
36.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
37.มหาวิทยาลัยอีสาน  
38.มหาวิทยาลัยเอเชียน  
39.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  
40.วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
41.วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  
42.วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง  
43.วิทยาลัยเชียงราย  
44.วิทยาลัยเซนหลุยส์  
45.วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  
46.วิทยาลัยดุสิตธานี  
47.วิทยาลัยตาปี  
48.วิทยาลัยทองสุข  
49.วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  
50.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
51.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร  
52.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
53.วิทยาลัยนครราชสีมา  
54.วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา  
55.วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร  
56.วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  
57.วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  
58.วิทยาลัยพิษณุโลก  
59.วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ  
60.วิทยาลัยราชพฤกษ์  
61.วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง 
62.วิทยาลัยศรีโสภณ 
63.วิทยาลัยศรีอิสาน
64.วิทยาลัยสยามบัณฑิต
 
65.วิทยาลัยสันตพล
66. วิทยาลัยแสงธรรม
67.วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 
68.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
69.สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
70.สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 
71.สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
72.สถาบันรัชต์ภาคย์ 
73.สถาบันอาศรมศิลป์
 
 
free web templates กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : [email protected]